Niet iedereen weet precies wat het nut is van een levensexecuteur en daar hoop ik met dit verhaal verandering in te brengen. Wanneer ik over een testament ga praten, zijn er veel mensen die meteen weten waarover ik praat. Merendeel hebben deze dan ook al vastgelegd voor de dag dat je deze wereld vaarwel gaat zeggen. Al het ware zijn dat de regels die jij graag wilt hebben na je dood. Maar er bestaat ook een testament die je af kan sluiten met leven. Hier is het zo dat iemand voor jou de beslissingen neemt die jij hebt vastgelegd, mocht jij zelf niet in de gelegenheid zijn om deze zelf te nemen. Echter moet deze persoon eerst via een notariële akte bij de notaris bekend zijn. 

Bij de notaris

Natuurlijk zijn dit geen onderwerpen waar iedereen mee bezig is. Vaak wordt er pas aandacht aan besteed als het kwade al is geschiet. Omdat ik mij hier juist wel mee bezig hou, heb ik een levensexecuteur ingeschakeld. Voordat deze persoon voor mij beslissing mag nemen, omdat ik door bijvoorbeeld een ongeluk, zelf niet kan nemen, moet je dit eerst bij een notaris vastleggen. Zodra je deze handeling hebt gedaan is het pas rechtsgeldig en kunnen jouw wensen door deze persoon uitgevoerd worden mocht jijzelf hier niet toe in staat zijn.